เกี่ยวกับเรา

“กล้วยตาก” .. สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อ.บางกระทุ่ม แหล่งวัตถุดิบคุณภาพเริ่มต้นที่นี่

กว่า 27 ปี .. ในการผลิตกล้วยตาก เราผ่านเรื่องราวมากมาย จนปัจจุบันพวกเราเชี่ยวชาญในการคัดสรรวัตถุดิบ และใส่ใจในการผลิตแต่ละขั้นตอน ทำให้เรายังคงรักษารสชาติแบบดั้งเดิมไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง

จุดเด่น คือ เราเลือกใช้เฉพาะกล้วยอายุ 110 วัน ทำให้กล้วยตากจิราพร มีความหอม หวาน นุ่ม ทานง่าย นอกจากสินค้าของเราจะให้คุณค่าทางโภชนาการแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับคุณค่าในวิถีชีวิตของผู้บริโภค และคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย

“กล้วยอร่อย ต้อง 110 วัน”

ชุมชนสัมพันธ์

  • เกษตรกรในเครือข่าย
  • สวนของเรา

เกษตรกรในเครือข่าย (ครัวเรือน)

เนื้อที่รวม (ไร่)

เนื้อที่ Organic Farm (ไร่)