ช่องทางไปรษณีย์

ฝ่ายผลิต

บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

ช่องทางอีเมล 

jrpfood_pdc@hotmail.com

ช่องทางออนไลน์

Line ID :  @jirapornfood

Facebook :  Jirapornbanana

ช่องทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ : +66(0)-88-2821156

โทรศัพท์ : +66(0) 55 00 143

แฟกซ์ : +66(0)-55 00 0148

ช่องทางไปรษณีย์

ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

ช่องทางอีเมล 

jrpfood_pcs@hotmail.com

ช่องทางไปรษณีย์

ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

ช่องทางอีเมล 

jirapornbanana@yahoo.com

ช่องทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ : +66(0) 55 00 143

แฟกซ์ : +66(0)-55 00 0148

 

ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์เข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้า

โปรดแจ้ง :

ชื่อในนามคณะบุคคล ,จำนวนผู้เข้าชม, หัวข้อเรื่อง, 

วันและเวลาที่ต้องการเข้าชม

เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ

เพื่อให้ทางเราสามารถจัดการตารางการเข้าชมได้อย่างสะดวกเรียบร้อย

(ทางเราขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ติดต่อที่ได้รับการยืนยัน หรือ ติดต่อกลับเท่านั้น)

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด

ที่อยู่  20/5 ม.3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

ฝากคำแนะนำถึงเรา